Hướng dẫn cách dùng Consolidate để gộp dữ liệu trùng nhau trong Excel qua đó tổng hợp dữ liệu trong 1 sheet hoặc từ nhiều sheet khác nhau. Đây là bài tập excel nâng cao số 5 về cách sử dụng Consolidate trong Excel. Áp dụng cho tất cả các phiên bản Excel.
– Link tải file Excel về thực hành:
ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Bài tập Excel cơ bản có lời giải:
– Bài tập Excel nâng cao có lời giải:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Tham gia Facebook group chúng tôi:

Tag: hàm trùng trong excel, Microsoft Excel (Software), BT excel, bai tap excel, bai tap excel nang cao, bài tập excel có lời giải, có lời giải, cách dùng Consolidate, Cách sử dụng Consolidate trong Excel, cách gộp dữ liệu trùng nhau, gop du lieu trung nhau trong excel, cách sử dụng consolidate, chức năng consolidate, gop du lieu tu nhieu sheet, consolidate trong excel 2010, consolidate trong excel 2007, consolidate trong excel 2003, consolidate trong excel 2013, Video sử dụng Consolidate, Consolidate

Xem thêm: https://reviewcôngnghệ.vn/category/review

Nguồn: https://reviewcôngnghệ.vn