Video được thực hiện bởi
Chuyên bán laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2, 5 triệu/cái.
Hướng dẫn sử dụng Pivot Table trong Excel 2013
Hướng dẫn lập báo cáo bằng Pivot Table trên Excel 2013.
Đảo bảng bằng Pivot Table trong excel

Tag: huong dan su dung excel 2013, Excel 2013, Microsoft Excel (Software), Pivot Table, sử dụng Pivot table, hướng dẫn Pivot table, báo cáo bằng Pivot Table, đảo bảng bằng pivot table

Xem thêm: https://reviewcôngnghệ.vn/category/pc

Nguồn: https://reviewcôngnghệ.vn