Việc index url lên google là công việc rất cần thiết và quan trọng trong quá trình làm SEO.
sau đây mình sẽ chia sẻ 4 cách để google phải index bài viết của bạn nhanh chóng nhất

Tag: index google nhanh, seo, google search console, index google, submit url to google

Xem thêm: https://reviewcôngnghệ.vn/category/cong-nghe

Nguồn: https://reviewcôngnghệ.vn