Please subscribe for more useful videos about FREE Internet and WiFi Marketing –~–
Quảng cáo WiFi động giúp quý vị phân phối nội dung quảng cáo và các chương trình khuyến mại một cách nhanh chóng xuống toàn bộ hệ thống router WiFi thông qua nội dung trang chào được lấy từ website. Như vậy thay vì việc phải cài đặt trên từng thiết bị, quý vị chỉ cần cập nhật tại 1 điểm. Cũng có thể sử dụng nhiều URL khác nhau cho những cụm router phát quảng cáo tại các khu vực khác nhau.

Để cấu hình trang chào cho FreeWiFiMarketing, trước hết quý vị truy cập vào router WiFi có chức năng quảng cáo qua địa chỉ 192.168.2.1

Đăng nhập bằng username: root, mật khẩu mặc định: admin để vào giao diện quản trị

Chuyển đến menu Splash để cài đặt trang chào quảng cáo

Tại đây quý vị có thể đặt 3 tham số: Tên hiển thị của trang, Trang web sẽ được load làm trang chào và địa chỉ của trang web đó.

Như vậy, nội dung quảng cáo trên trang chào khi khách hàng truy cập mạng WiFi quảng cáo của quý vị luôn được cập nhật từ nội dung trang web

Trong ví dụ này, chúng tôi nhúng trang web của Ngân hàng TPB làm trang chào. Quý vị có thể lấy địa chỉ để nhập vào trường phía dưới bằng cách ping địa chỉ trang web

Sau khi đã cấu hình xong, quý vị click Save&Apply để ghi lại thông tin

Bây giờ, nếu khách hàng truy cập vào mạng WiFi quảng cáo, thay vì việc phải hỏi xin và nhập mật khẩu, họ sẽ xem và tương tác với quảng cáo của quý vị
Please subscribe and find how to do #WiFiMarketing DIY Wi-Fi router long range antenna, RAM, flash and turn on social WiFi marketing with OpenWrt captive portal to boost your business using wireless LAN

High gain 9 dBi dual band wifi antenna VS original TP-LINK routers

WiFi antenna hack 5dBi to 16dBi long range outdoor TP-Link router

Display wirelessly to TV using AnyCast M2 Plus Mini Wi-Fi Display Dongle Receiver

Out door long range WiFi router mod Tp-Link TL-WR841N hack lightning protection

Copy eprom flash chip to chip without computer ezp2010 copy tools

#WiFiRouter #AntennaWiFi #DIYWiFi #OpenWRT #WirelessLAN

Tag: hướng dẫn tạo quảng cáo khi vào wifi làm wifi marketing, quảng cáo WiFi, cách tạo quảng cáo wifi, cai maketing wifi, cài quảng cáo wifi, quảng cáo wifi, tao quang cao tren wifi, trang chào wifi, quảng cáo wifi marketing, nhúng trang web để tạo quảng cáo WiFi, quảng cáo trang web bằng wifi, quảng cáo website bằng wifi, wifi marketing trang web, cách làm wifi marketing, wifi marketing solutions, wifi marketing, maketing wifi, wifimarketing, social wifi marketing, wifi marketing thương hiệu, marketing wifi, free wifi, smartwifi

Xem thêm: https://reviewcôngnghệ.vn/category/internet

Nguồn: https://reviewcôngnghệ.vn